ឯកឧត្តម គង់ សោភ័ណ្ឌដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំស្តីពីការបង្រៀន និងរៀនតាមបណ្តុំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សា​សាធារណៈ និងឯកជន នៅភូមិសាស្រ្ត ដែលមានហានិភ័យទាប នៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់បណ្តាក្រុង ស្រុក តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom ~ គេហទំព័រ ដំណឹងរាស្រ្ត -->
សូមស្វាគមន៍ គេហទំព័រ ដំណឹងរាស្ត្រ មានទទួលសេរវា ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម គ្រប់ប្រភេទ / ចាងហ្វាងការផ្សាយ៖ លោក វង និំមល / ទំនាក់ទំនង / Te: 071 724 3456 / 070 952 294
សូមស្វាគមន៍ www.dnr-news.info / មានទទួលសេរវា ផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម គ្រប់ប្រភេទ / ចាងហ្វាងការផ្សាយ៖ លោក វង និំមល / ទំនាក់ទំនង / Te: 071 724 3456 / 070 952294

​​​​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តម គង់ សោភ័ណ្ឌដឹកនាំកិច្ចប្រជុំស្តីពីការផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីណែនាំស្តីពីការបង្រៀន និងរៀនតាមបណ្តុំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សា​សាធារណៈ និងឯកជន នៅភូមិសាស្រ្ត ដែលមានហានិភ័យទាប នៃការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩ ដល់បណ្តាក្រុង ស្រុក តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ Zoom

ចំនួនអ្នកទស្សនា : Views


ខេត្តកណ្តាល ៖ កាលពីព្រឹកថ្ងៃ ព្រហស្បតិ៍ ទី ២ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២១ ឯកឧត្តម គង់ សោភ័ណ្ឌ អភិបាល នៃគណៈអភិបាលខេត្តកណ្តាល  បានដឹកនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីណែនាំស្តីពីការបង្រៀន និងរៀនតាមបណ្តុំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន នៅភូមិសាស្ត្រ ដែលមានហានិភ័យទាប តាមប្រព័ន្ធ Online Video Zoom ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម-លោកជំទាវអភិបាលរងខេត្ត មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ និងអភិបាលក្រុង-ស្រុកទាំង១១ផងដែរ។ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ឯកឧត្តម អភិបាលខេត្តបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរក្រុង-ស្រុក និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ទ ត្រូវកំណត់ភូមិសាស្រ្ត ដែលមានហានិភ័យទាប និងភូមិសាស្ត្រដែលពុំមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩  ដើម្បីជ្រើសរើសយក សាលាមត្តេយ្យ បឋម អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ ដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញបាន ដោយត្រូវរៀបចំយន្តការរៀន និងបង្រៀន ឲ្យបានច្បាស់លាស់ មួយបន្ទាប់អាចដាក់សិស្សបានតែ១៥នាក់ប៉ុណ្ណោះ ត្រូវឆ្លាស់វេនគ្នារៀន សំដៅងាយស្រួលក្នុងការបង្រៀន និងការគ្រប់គ្រង។ សូមជម្រាបថា នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាលមាន  វិទ្យាល័យសរុបចំនួន ៣៩ វិទ្យាល័យ មានថ្នាក់រៀនចំនួន ១១៧០បន្ទប់ មានបុគ្គលិកអប់រំសរុប ៣១៣៧ នាក់ មានសិស្សចំនួន ៥២០០៩ នាក់។ អនុវិទ្យាល័យមានសរុបចំនួន ១០១សាលា មានថ្នាក់រៀនចំនួន ៧៤៤ បន្ទប់ មានបុគ្គលិកអប់រំចំនួន ១៩១៧ នាក់ មានសិស្សចំនួន ៣០៦៦៨ នាក់។ មានបឋមសិក្សា សរុបចំនួន ៣៧៣ សាលា មានថ្នាក់រៀន ចំនួន ៤២៩៩បន្ទប់ បុគ្គលិកចំនួន ៣១៩៧ នាក់ មានសិស្សចំនួន ១៥៩១០០ នាក់។ មានមត្តេយ្យសិក្សា សរុបចំនួន ២៤៣ កន្លែង មានថ្នាក់រៀនចំនួន ៥២២ បុគ្គលិកអប់រំ ចំនួន ៥៣៩ នាក់ និងសិស្សចំនួន ១៦ ៦៣៤ នាក់។ ទី២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០២១ គណៈអភិបាលខេត្តកណ្តាល ឯកឧត្តម គង់ សោភ័ណ្ឌ  បានដឹកនាំក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្សព្វផ្សាយសេចក្ដីណែនាំស្តីពីការបង្រៀន និងរៀនតាមបណ្តុំសម្រាប់គ្រឹះស្ថានសិក្សាសាធារណៈ និងឯកជន នៅភូមិសាស្ត្រ ដែលមានហានិភ័យទាប តាមប្រព័ន្ធ Online Video Zoom ដោយមានការចូលរួមពី ឯកឧត្តម-លោកជំទាវអភិបាលរងខេត្ត មន្ទីរពាក់ព័ន្ធ និងអភិបាលក្រុង-ស្រុកទាំង១១ផងដែរ។
ក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះ ឯកឧត្តម អភិបាលខេត្តបានស្នើឲ្យអាជ្ញាធរក្រុង-ស្រុក និងអង្គភាពពាក់ព័ន្ទ ត្រូវកំណត់ភូមិសាស្រ្ត ដែលមានហានិភ័យទាប និងភូមិសាស្ត្រដែលពុំមានការឆ្លងជំងឺកូវីដ-១៩  ដើម្បីជ្រើសរើសយក សាលាមត្តេយ្យ បឋម អនុវិទ្យាល័យ និងវិទ្យាល័យ ដាក់ឲ្យដំណើរការឡើងវិញបាន ដោយត្រូវរៀបចំយន្តការរៀន និងបង្រៀន ឲ្យបានច្បាស់លាស់ មួយបន្ទាប់អាចដាក់សិស្សបានតែ១៥នាក់ប៉ុណ្ណោះ ត្រូវឆ្លាស់វេនគ្នារៀន សំដៅងាយស្រួលក្នុងការបង្រៀន និងការគ្រប់គ្រង។ 


សូមជម្រាបថា នៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តកណ្តាលមាន  វិទ្យាល័យសរុបចំនួន ៣៩ វិទ្យាល័យ មានថ្នាក់រៀនចំនួន ១១៧០បន្ទប់ មានបុគ្គលិកអប់រំសរុប ៣១៣៧ នាក់ មានសិស្សចំនួន ៥២០០៩ នាក់។ អនុវិទ្យាល័យមានសរុបចំនួន ១០១សាលា មានថ្នាក់រៀនចំនួន ៧៤៤ បន្ទប់ មានបុគ្គលិកអប់រំចំនួន ១៩១៧ នាក់ មានសិស្សចំនួន ៣០៦៦៨ នាក់។ មានបឋមសិក្សា សរុបចំនួន ៣៧៣ សាលា មានថ្នាក់រៀន ចំនួន ៤២៩៩បន្ទប់ បុគ្គលិកចំនួន ៣១៩៧ នាក់ មានសិស្សចំនួន ១៥៩១០០ នាក់។ មានមត្តេយ្យសិក្សា សរុបចំនួន ២៤៣ កន្លែង មានថ្នាក់រៀនចំនួន ៥២២ បុគ្គលិកអប់រំ ចំនួន ៥៣៩ នាក់ និងសិស្សចំនួន ១៦ ៦៣៤ នាក់។0 Comments:

Post a Comment

KKK
Share This